GET IN TOUCH WITH US

Please choose which one is true for you!
What is your budget?
Tell us more about your project
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Whistleblowing

A BrightHills Kft. a jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt követelményeknek megfelelően.

KI TEHET BEJELENTÉST?

 • a szervezet által foglalkoztatott személy,
 • a szervezetnél volt foglalkoztatott,
 • olyan személy, akinek a szervezetnél még csak foglalkoztatásra irányuló felvételi folyamata indult el
 • egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztató szervezettel szerződéses kapcsolatban áll, vagy ha a szervezet tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkezik,
 • a foglalkoztató szervezet ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagokat is,
 • a szervezet szerződéses partnerei, sőt volt partnerei (vállalkozók, alvállalkozók, beszállítók és az ő felügyeletük, irányításuk alatt álló személyek),
 • a szervezet gyakornokai és önkéntesei, illetve volt vagy leendő gyakornokai és önkéntesei.

A bejelentőket a bejelentésükkel kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés.

MIT LEHET BEJELENTENI?

A Panasztv. 20. § (1) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

HOGYAN LEHET A BEJELENTÉST MEGTENNI?

A bejelentést megteheti azonosítható módon, melyhez kérjük megadni a bejelentő nevét, elérhetőségét (e-mail, telefonszám), szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információt, mely alapján a szerződéses jogviszony igazolható.

Amennyiben anonim, azaz azonosíthatatlan módon kívánja megtenni bejelentését, akkor tájékoztatjuk arról, hogy a bejelentés vizsgálata mellőzhető (Panasztv. 22. § (6) bek. a) pontja alapján).

A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt, valamint bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi és a panasz részéről valósnak feltételezhető.

HOL TEHETŐ BEJELENTÉS?

 • a belső visszaélés-bejelentési rendszer internetes felületén keresztül
 • elektronikus levél formájában: privacy@brighthills.com
 • a 9024 Győr Vasvári Pál u 1/c elérhetőségen személyes egyeztetés érdekében, időpontegyeztetést követően személyesen szóban a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél
 • papír alapon a Szintézis-Net Kft. székhelyén (9024 Győr Vasvári Pál u 1/c.) a bejáratánál elhelyezett postaládába történő elhelyezéssel.

A BrightHills Kft. nem tud felelősséget vállalni azon ügyek kivizsgálásának elmaradásáért, amely elektronikus bejelentéseket automatikusan működő védelmi szoftverek (víruskereső, spamszűrő) tevékenységének eredményeként vagy egyéb technikai ok miatt nem jut el a címzett e-mailcímre. Ezen esetekben nincs automatikus visszaigazolás a bejelentés megérkezéséről.

HATÁRIDŐK

A Szintézis-Net Kft. bejelentéstől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. Az írásbeli visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújtunk a bejelentés elintézésével összefüggő eljárási és adatkezelési szabályokról. Ezt követően a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja a bejelentést kivizsgáljuk. A határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

Bővebb tájékoztatás a Szintézis-Net Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában érhető el.